EN

Babysittersclub Amsterdam Privacybeleid

Algemeen – Deze website wordt u aangeboden door Babysittersclub Amsterdam (hierna “Babysittersclub”). De Babysittersclub heeft haar statutaire zetel te Amsterdam en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder 34.26.90.22. Het doel van de publicatie van dit privacybeleid is om inzicht te verschaffen in de wijze waarop Babysittersclub, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke in de zin van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens, omgaat met persoonsgegevens. Babysittersclub stelt zich ten doel de privacy van de bezoekers van haar website, waaronder inbegrepen de Babysitters en de Babysitter Aanvrager, te waarborgen. Persoonsgegevens worden daarom veilig bewaard en met de grootst mogelijke zorg behandeld. Babysittersclub handelt daarbij in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

Verzamelde informatie en gebruik daarvan – Babysittersclub registreert de contactgegevens van bezoekers van haar website teneinde Babysitter Aanvragers in contact te brengen met Babysitters. Deze contactgegevens worden door Babysittersclub uitsluitend voor dit doel gebruikt. Babysittersclub wisselt geen persoonsgegevens uit met derde partijen, tenzij Babysittersclub gegronde redenen heeft om aan te nemen dat u op enige wijze inbreuk pleegt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of indien zij daartoe op grond van de wet gehouden is. Babysittersclub heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens tegen onrechtmatig verwerking te beschermen. 

Verwijzingen naar andere websites – De website van Babysittersclub kan verwijzingen naar en/of advertenties van websites van derde partijen bevatten. Babysittersclub is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze derde partijen. Ook indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, waaronder begrepen Ideal, dan valt u onder de privacyregels van deze dienstverlener. De Babysittersclub heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en/of dienstverleners. Babysittersclub raadt u derhalve aan om het privacybeleid van de betreffende websites en/of dienstverleners te raadplegen om op de hoogte te zijn van de wijze waarop deze derde partijen persoonsgegevens verwerken.
Voor het goed functioneren van de Site verzamelt Babysittersclub tevens informatie door middel van IP-gegevens en “cookies”. Cookies zijn kleine bestanden die door de website naar uw computer worden verzonden. Babysittersclub gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en om de website te verbeteren. Daarnaast maken cookies het gebruik van de website ook voor u makkelijker door uw voorkeuren op te slaan, zoals uw gebruikersnaam. U kunt cookies uitschakelen door uw browserinstellingen aan te passen. Echter, indien cookies zijn uitgeschakeld kunt u mogelijk niet langer gebruik maken van bepaalde services. 

Rechten van klanten en andere geregistreerde bezoekers – Bezoekers van de website hebben het recht om zich tot Babysittersclub te wenden met het verzoek dat Babysittersclub de persoonsgegevens waarover zij ten aanzien van hen beschikt, verbetert, aanvult, verwijdert en/of afschermt. Ook kunnen bezoekers inloggen via hun persoonlijke account en wijzigingen met betrekking tot hun persoonsgegevens doorvoeren.

Wijzigingen in het privacybeleid – Babysittersclub behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid te allen tijde en zonder voorafgaande mededeling te kunnen wijzigen. Babysittersclub raadt u aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de meest recente versie daarvan. Contact – Indien u vragen of opmerkingen heeft ten aanzien van dit privacybeleid en de daarin vervatte informatie kunt u contact met ons opnemen per e-mail: info@babysittersclub.nl